Over ons

Wij denken dat het belangrijk is dat mensen de kans krijgen om buiten en ook buiten de instelling activiteiten op te pakken. Via die activiteiten in het groen word je een tijdje buitenmens en recreant in de natuur. En dat is goed voor iedereen. Het geeft ook mogelijkheid om contact te leggen met anderen. Onze ervaring is dat deelnemers het erg waarderen om buiten in het groen bezig te zijn. Wij constateren ook een behoefte bij zowel deelnemers als begeleiders.

De Groene Brug streeft ernaar die buitenervaring mogelijk te maken voor mensen die daar niet makkelijk zelf voor kunnen zorgen. Via activiteiten in het groen verbindt De Groene Brug mensen met elkaar en met groen. In dat kader zoeken we contact met zorginstellingen, deelnemers en vrijwilligers die zorgen voor begeleiding. Zodra er een match is van een of meer deelnemers en een of meer begeleiders kan er gewerkt worden. Samen kunnen zij aan de slag.

De Groene Brug ondersteunt begeleiders bij hun activiteiten. Zo regelt De Groene Brug gereedschap en materialen, en geeft instructie aan begeleiders. In overleg met groenbeheerders zorgt De Groene Brug voor activiteiten en werkplekken.

Voor bestuur en vrijwilligers van De Groene Brug geeft het voldoening te merken dat deelnemers na een middag buitenwerk met een tevreden gevoel naar huis gaan.